Kérdése van? Hívjon minket! +36 70 409 51 43

Nyilatkozat Minta Elálláshoz | Kültértibutorok.hu

Amennyiben rendelését visszaigazoltuk, de még nem teljesítettük Ön elállna ettől (talált máshol vagy már nincs szüksége a teljesítésre) írásban nyilatkoznia kell rendelése lemondásáról! A mennyiben ezt nem teszi meg és az átvételkor nyilatkozik a felmerülő költségek, behajthatók!

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő az termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

-Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (caffegold1@gmail.com). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat - Mintát is:

 

Címzett: GOLD CAFFÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1171 Budapest, Kispajtás utca 1.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….

 

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

……………………………………………………………………………

 


 

 

Kelt